Reinfisert rotfylling

Sprekkdannelser, utette fyllinger eller hull kan gi passasje for bakterier inn til rotfyllingen og lage ny infeksjon i den rotfylte tannen.

Hva er en rotfylling?

Inne i tannen er det et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at nerven (pulpa) pulpa renses bort og erstattes med et bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg ofte over flere tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en krone.

Reinfeksjon av en rotfylling

En rotfylt tann er ofte svekket på grunn av store fyllinger og lite gjenværende tannsubstans (fig. I). Som resultat vil en rotfylt tann være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt (fig. II-III). Dersom rotfyllingen blir utsatt for lekkasje over lengre tid, kan bakterier komme til og lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen (fig. IV). Der er derfor viktig å kontakte tannlege snarest dersom deler av en rotfylt tann knekker av.

Fig 1: En rotfylt tann er ofte svekket på grunn av store fyllinger og lite gjenværende tannsubstans Fig 2: En rotfylt tann vil være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt Fig : En rotfylt tann vil være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt Fig 4: Dersom rotfyllingen blir utsatt for lekkasje, kan bakterier lage en ny infeksjon

På samme måte kan et dypt hull i tannen medføre at bakterier kommer inn til rotfyllingen og infiserer denne på ny (fig. V-VIII). Det er derfor svært viktig med grundig renhold, også rundt rotfylte tenner.

Fig 5: Et dypt hull i tannen kan medføre at bakterier infiserer rotfyllingen på ny Fig 6: Et dypt hull i tannen kan medføre at bakterier infiserer rotfyllingen på ny Fig 7: Et dypt hull i tannen kan medføre at bakterier infiserer rotfyllingen på ny Illustrasjon av tannbørste

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før du spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Rengjør tannen som normalt.