Takster 2024 fra februar

Tannhelse Rogaland setter takstene etter vedtak i styret. Takstene er oppdatert pr. 10. februar 2024.

Alle tannklinikkene har prislister som du kan få med. Ta kontakt med tannhelsepersonellet på tannklinikkene for ytterligere informasjon.

Last ned:

Informasjon om takstene

Utgifter til tanntekniker er som hovedregel inkludert. Dersom tannteknikerkostnad på valgt løsning/materialevalg ikke dekkes innenfor normal pris, vil prisen bli justert.

Ved bruk av timetakst er minstetakst 5 minutter. Videre behandling betales pr påbegynte 5 minutter.

Unge som fyller 19-24 år i behandlingsåret, betaler 25 % av takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Ved behandling som Tannhelse Rogaland ikke har eget takstnummer på, benyttes Helse- og omsorgsdepartementets honorartakst eller timetakst.

Du får skriftlig kostnadsoverslag dersom behandlingen blir dyrere enn 5 000 kr. Dersom behandling gjøres i en seanse vil dette være muntlig. Du får alltid spesifisert kvittering/faktura.

All tannbehandling skal betales med kort eller kontant. Faktura gis kun etter avtale. Fakturagebyr 70 kr. Betalingsfrist 14 dager. Blir ikke fakturaen betalt innen forfallsdato sendes kravet til Intrum for videre oppfølging.

Du må betale 700 kr om du ikke møter eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid.

På tannlegevaktene og ved akuttutrykning utenom arbeidstid, økes honoraret med 75 %.

Enkelte behandlinger er fra 1.1.21 momspliktige. Dette gjelder behandling som ikke er medisinsk indisert. Dette vil f.eks. kunne være bleking, og fyllinger, fasetter eller kroner som utføres på estetisk og ikke medisinsk grunnlag. I disse tilfellene vil prisen øke med 25 %.

Nyttige lenker