Behandling av rusmiddelavhengige

Her ligger informasjon for private tannleger som har avtale med Tannhelse Rogaland om behandling av brukere med rettigheter etter Rundskriv I-2/2006.

Mal for avtale med private tannleger (2024)

Mer informasjon

Prioriterte grupper

Prioriterte grupper i Tannhelse Rogaland - med link til attester.

Takster

Takster pr 1. september 2023

Nye tannleger

Til nye tannleger som er interessert i å inngå avtale, ta kontakt med leder av allmenntannhelsetjenesten.