Tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer

Stortinget har vedtatt at 21- og 22-åringer fra 1. januar 2022 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbudet.

Hvem omfattes av tilbudet?

Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001, dvs. fyller 21 eller 22 år i 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år. Du vil få tilbud om tannhelsetjenester til 50 % rabatt fra en av de offentlige tannklinikkene. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Har du fått tannhelsehjelp på privat tannklinikk i januar, februar og mars i 2022?

Du vil få refundert 50 % av fylkeskommunens takster for nødvendig tannbehandling på timeavtaler i januar, februar og mars 2022. Utgiftene må være dokumentert. Fyll ut refusjonsskjemaet, legg ved spesifisert kvittering og send til Tannhelse Rogaland FKF, postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger. Obs! Helseopplysninger kan ikke sendes på e-post.

Har du vært på offentlig tannklinikk i 2022?

Du vil få refundert 50 % av dokumenterte utgifter til nødvendig tannbehandling. Fyll ut refusjonsskjemaet, ingen kvittering er nødvendig. Obs! Helseopplysninger kan ikke sendes på e-post. Fra mars 2022 vil rabatten automatisk være trukket fra når du betaler.

Når får jeg pengene tilbake?

Alle søknader som er mottatt før 15. juli er behandlet og eventuelt utbetalt. Søknader behandles nå fortløpende og pengene vil være på konto innen 2-3 uker.

Hva gjelder dersom jeg har trygderettigheter på tannbehandlingen?

Du vil da få 50 % rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Kan jeg fortsette å gå til min private tannlege?

Det kan du, men du vil da ikke kunne få halv pris på tannbehandling etter denne ordningen. Du må gå til en av de offentlige tannklinikkene i Rogaland for å få halv pris på nødvendig tannbehandling. Andre ordninger kan være gjeldende i andre fylker.