Styret og styremøter

Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 4 personer oppnevnt av fylkestinget, og 1 representant valgt av og blant de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nett. Det gjøres oppmerksom på at deler av møtene og enkelte saker kan være unntatt offentligheten.

Møteinnkalling og protokoller politiske møter

Oversikt møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland

Tore Nordtun
styreleder,
e-post

Trude Marit Risnes,
nestleder,
e-post

Espen Enoksen,
styremedlem,
e-post

Tone Åslaug Kringeland,
styremedlem,
e-post

Christiane Howlid Dale
styremedlem, ansattes representant,
e-post

Varamedlem
Knut Vassbø
Gunn Sjurseike Dale, e-post
Åse Odland
Gustav Løge Fosse
Siv Karin Mæland (vara ansattes representant), e-post


Møteplan 2023

  • 17. februar
  • 20. mars
  • 10. mai
  • 24. august
  • 15. november
  • 20. desember

Se også: