Styret og styremøter

Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 4 personer oppnevnt av fylkestinget, og 1 representant valgt av og blant de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nett. Det gjøres oppmerksom på at deler av møtene og enkelte saker kan være unntatt offentligheten.

Møteinnkalling og protokoller politiske møter

Oversikt møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland

(Bilde kommer)

Per Kåre Foss,
styreleder,

Nestleder Trude Marit Risnes

Trude Marit Risnes,
nestleder,
e-post

(Bilde kommer)

Astri Furumo,
styremedlem

(Bilde kommer)

Arne Bergsvåg,
styremedlem

Styremedlem Christiane Howlid Dale

Christiane Howlid Dale
styremedlem, ansattes representant,
e-post

Varamedlemmer

Svein Abrahamsen
Erlend Jordal
Inghild Vanglo
Kari Vestbø
Maren Helen Iversen (vara ansattes representant), e-post


Møteplan 2023

  • 17. februar
  • 20. mars
  • 10. mai
  • 24. august
  • 29. november

Se også: