Samarbeidspartnere

Her er informasjon om munn- og tannhelse for deg som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Våre samarbeidspartnere er viktige for oss. Vi ønsker å være en åpen og tilgjengelig tjeneste, og verdsetter tverrfaglig samarbeid. Vi har er felles ansvar for å ta vare på våre felles pasienter.

Vi har samarbeidsavtaler med:

  • Kommuneledelsen. Dette er en overordnet samarbeidsavtale.
  • Sykehjem og hjemmebaserte tjenester
  • Bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming
  • Statlige mottak
  • Helsestasjoner og skolehelsetjenesten
  • Barneverntjenester
  • Habilitering- og rehabiliteringstjenester for barn
  • Krisesenter
  • Institusjoner innen rus- og psykiatri