Helsestasjoner og skolehelsetjenester

Informasjon til ansatte i helsestasjoner og skolehelsetjenester.

Munnundersøkelser bør gjennomføres på konsultasjonene ved helsestasjoner når barnet er 6 uker, ½ år, 1 år og 2 år. Munnundersøkelsen kan foretas av helsesykepleier eller lege.

Helsestasjonen bør sørge for at barn blir henvist til den offentlige tannhelsetjenesten ved behov. Motivering til og opplæring i tannpuss og god tannhelse bør være en sentral del av undersøkelsen. Gjennomføring av munnundersøkelsen forutsetter et godt og strukturert samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjon.

Praktisk informasjon:

Opplæring

Vi tilbyr opplæring, veiledning og rådgivning angående munnundersøkelser og munn- og tannhelse for helsesykepleiere og leger.

Ta kontakt med lokal offentlig tannklinikk for opplæring.

Samarbeidsavtale

Vi har samarbeidsavtale med helsestasjoner og skolehelsetjenester for å sørge for gode helhetlige tjenester til det beste for våre felles pasienter. Det er viktig for oss at munn- og tannhelsen til barn og unge også blir fulgt opp på helsestasjoner.

Vi arrangerer et årlig samhandlingsmøte med helsestasjoner og skolehelsetjenester for å følge opp samarbeidsavtalen.