Flyktningtjenester

Informasjon til ansatte i flyktningtjenester.

Undervisning for minoritetsspråklige

Vi har tilrettelagt undervisning for både barn og voksne ved læringssentre, asylmottak og lignende.

Ta kontakt med lokal offentlig tannklinikk for undervisning.

Animasjonsfilm til opplæring

Tannhelse Rogaland har utviklet en animasjonsfilm med informasjon om munn- og tannhelse som er tilpasset målgruppen flyktninger, asylmottakere og familiegjenforente. Animasjonsfilmen vil bli brukt i kommunenes introduksjonsprogram og distribueres til Opplæringssentrene i Rogaland.

Rettigheter og akuttbehandling av asylsøkere og flyktninger

Tannhelse Rogaland gir tannhelsetjenester etter tannhelsetjenesteloven til alle som bor eller oppholder seg i fylket. Dette gjelder da også flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Se: Akuttbehandling av asylsøkere og flyktninger

Tannhelseinformasjon på forskjellige språk

Se nettsiden til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt for flere brosjyrer på ulike språk, blant annet Ukrainsk.

Tolk og tolketjenester

Tolk brukes for å sikre god kommunikasjon mellom behandler og pasient/pårørende i Tannhelse Rogaland. Det fremgår av Pasient- og brukerrettighetsloven at det skal gis tilpasset informasjon.

Se: Tolketjenester

Samarbeidsavtaler

Tannhelse Rogaland har samarbeidsavtaler med statlige mottak.

Ta kontakt med fagleder folkehelse Daniel K. Braadland ved eventuelle spørsmål.