Barneverntjenester

Informasjon til ansatte i barneverntjenester.

Samarbeid

En helhetlig tilnærming er viktig for barn og unges velferd. Derfor er samarbeidet med barneverntjenesten en sentral del av vårt arbeid. Vi har egne samarbeidsavtaler med barneverntjenestene i Rogaland. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi at barn og unge som er under barnevernets omsorg får den nødvendige tannhelseoppfølgingen de har rett til.

Den offentlige tannhelsetjenesten er en naturlig samarbeidspartner for barneverntjenestene, og kan bidra med kompetanse og kunnskap om forhold i munnen og andre fysiske tegn som kan tyde på vanskjøtsel, vold eller overgrep. Den offentlige tannhelsetjenesten kaller inn barn og unge 3-18 år regelmessig til undersøkelser. Tannhelsepersonell har dermed en tett oppfølging av barn og unge gjennom deres oppvekst. I en undersøkelsesfase knyttet til vold, overgrep og vanskjøtsel mot barn og unge, kan den offentlige tannhelsetjenesten ha informasjon som er relevant for barneverntjenesten.

Undervisning og opplæring

Vi tilbyr undervisning og opplæring til ansatte i barneverntjenester ved forespørsel om dette. Ta kontakt med lokal offentlig tannklinikk for å avtale undervisning eller opplæring.

Kunnskapsreisen

I 2023 og 2024 gjennomførte Tannhelse Rogaland kurset Kunnskapsreisen. Kunnskapsreisen er et refleksjonsverktøy som kombinerer historier fra virkeligheten med relevant fagkunnskap som gir refleksjon, handlingskompetanse og kunnskap om traumesensitiv behandling i tannhelse og forebygning og avdekking av vold og overgrep mot barn.

Kunnskapsreisen brukes også av NAV, kommuner, skoler, barnehager, høyskoler og universitet for å gi kunnskap og handlingskompetanse til ansatte og studenter.