Planer og rapporter

Se oversikt over hovedplaner, rapporter og forvaltningsrevisjoner som angår Tannhelse Rogaland FKF.

Planer og retningslinjer

Rapporter og forvaltningsrevisjoner

Evaluering av Klinikkplan 2015-2019 (kommer)
Rogaland Revisjon: Tannhelsetilbudet til innsatte (2016)
Rogaland Revisjon: Tannhelsetilbud til rusvernpasienter (2014)
Rogaland Revisjon: Elektronisk behandling av sensitive personopplysninger (2013)
Rogaland Revisjon: Samarbeidet mellom Tannhelse Rogaland og barnevernstjenesten (2013)
Rogaland Revisjon: Tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede (2010)
Intern rapport: Evalurering av foretaksorganisering (2007)
Rogaland Revisjon: Evalurering av foretaksorganisering (2007)
Rogaland Revisjon: Tannhelsetilbud til gruppe C (2006)
Helsetilsynet: Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? (2005)