Folkehelse

Tannhelse Rogaland organiserer helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggere i Rogaland, for de ulike prioriterte gruppene og for samarbeidspartnere innen helsetjenester, barnehager og skoler.

20. juni 2024

Tannhelse Rogaland engasjert i og satser på folkehelse. God helsefremmende og forebyggende innsats kan føre til mindre behov for behandling av sykdom.

Vi sprer opplysning og kunnskap utad med mål om å gjøre befolkningen i stand til å ta vare på sin egen munn- og tannhelse. Vi har samarbeidsavtaler med kommunale helsetjenester for å bidra til gode helhetlige helsetjenester for innbyggerne.

Tannhelsepersonell spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet ved å forebygge utvikling av munn- og tannhelsesykdommer.

Undervisning og program

Vi tilbyr undervisning rettet mot flere grupper i befolkningen, og mottar også forespørsler og gir undervisning til andre tjenester, organisasjoner og aktører. Se oversikt over undervisningsoppleggene:

Tannhelse Rogaland utvikler stadig nye program til å bruke i folkehelsearbeidet, samtidig som vi oppdaterer de eksisterende programmene slik at informasjonen vi gir alltid følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Vi har nylig utviklet en brosjyre «Tannhelse for eldre» tilpasset eldre uten rettigheter i offentlig tannhelsetjeneste og animasjonsfilmer med informasjon om munn- og tannhelse tilpasset fremmedspråklige.

Tannhelse Rogaland og partnerskap i folkehelse

Vi arbeider for at munn- og tannhelse skal være en del av folkehelsearbeidet i Rogaland fylkeskommune og i alle kommunene.

Munn- og tannhelse i folkehelseperspektiv

Sykdommer i munnen og andre ikke-smittsomme sykdommer har ofte de samme risikofaktorene som blant annet høyt sukkerforbruk, høyt alkoholkonsum og tobakk.

Din munn- og tannhelse kan påvirke den generelle helse. Forskning har vist en sammenheng mellom dårlig munn- og tannhelse og økt risiko for en rekke generelle helseproblemer, inkludert hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes og graviditetskomplikasjoner.

Hull i tennene, tannkjøttsykdommer og infeksjoner kan forårsake smerter, ubehag og problemer med å spise og snakke.

Dårlig tannhelse kan påvirke selvtillit, selvbilde og sosialt liv på grunn av estetiske bekymringer og smertefulle symptomer.

Det er derfor viktig å opprettholde god munn- og tannhelse gjennom regelmessig tannpuss, bruk av tanntråd, besøk hos tannlegen og et sunt kosthold med begrenset sukkerinntak.

Ta gjerne kontakt med oss

For mer informasjon kontakt fagleder folkehelse Daniel Kingsley Braadland, eller folkehelserådgiver Janne Schanche.