Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Verdens tobakksfrie dag er 31. mai. Dagen ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markeres over hele verden.

29. mai 2015

Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har også i Norge blitt markert siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2015 omhandler ulovlig handel med tobakksvarer.

Lær mer om tobakk, røyk og snus og verdenes tobakksfrie dag hos Verdens helseorganisasjon, Helsedirektoratet og tannlegeforeningen.

Slutte å røyke? - gode tips for røykeslutt hos helsenorge.