Tannlegestudiet er populært!

Tall fra samordnet opptak viser at mange vil studere odontologi i Bergen, Oslo og Tromsø. Fylkestannlegen vil gjerne komme i kontakt med ungdom fra Rogaland som skal studere odontologi, med tanke på fremtidig rekruttering.

20. september 2010

Til aktuelle kandidater kan vi tilby sommerjobb under studiet, hospitering på Rogaland spesialisttannklinikk og praksisplasser med erfarne og engasjerte veiledere.

Vi er også interessert i ungdom som studerer odontologi i utlandet.

Ta kontakt med fylkestannlege Helene Haver på helene.haver@tannrogfkf.no for å melde din interesse for en fremtidig jobb i Tannhelse Rogaland.