Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland har flyttet

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland har i løpet av de første ukene i januar flyttet inn i nye flotte lokaler i Hillevåg.

07. januar 2016

Nytt telefonnummer: 51 92 70 00

Ny adresse:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
Rogaland
Torgveien 21b
4016 STAVANGER