Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Hvert år dør det over 6 700 mennesker i Norge grunnet røyking, og 21 % av den voksne befolkningen røyker daglig. Bruk av røyk og snus påvirker tannhelsen negativt. Tannhelsepersonell kan bidra aktivt til røyk og snus slutt. Rogaland ble utvalgt som fylke for et prøveprosjekt med Røyketelefonen.

21. desember 2010

Sluttrapport Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Røyketelefonens nettsider

De ansatte ved Røyketelefonen oppfordrer tannhelsepersonell i hele landet til å rekruttere pasienter til Røyketelefonen. Postkort og informasjonsmateriell kan bestilles gratis på Røyketelefonens nettsiderProsjektleder i Tannhelse Rogaland, tannpleier Liv Tveit Eigeland kan kontaktes for mer informajson.