Tannhelse Rogaland på Yrkesmessen 2011

Yrkesmessen er vel overstått og vi håper at vi vekket interressen for tannlege- eller tannpleieryrket blant alle skoleelevene som besøkte standen vår disse 2 dagene.

14. februar 2011

De som deltok på standen var tannlege Mona Eide og Karen Elise Klungland, tannpleier Liv Eigeland og Beate Kydland. De delte ut informasjon om tannlege- og tannpleierstudiene og hadde quiz der 3 stk ble trukket ut som vinnere av en elektrisk tannbørste.

Les mer om studiersteder i Norge.

Tannlege (integrert master i odontologi)

Profesjonsstudiet i odontologi er et integrert masterprogram. Et integrert masterprogram gir direkte opptak til et 5-årig studium (300 studiepoeng). Fullført program gir autorisasjon som tannlege og fører fram til graden master i odontologi (Master of Dentistry).

Studiet
Studiet krever at du tilegner deg en kombinasjon av teoretisk, teknisk, klinisk og atferdsmessig kompetanse som er nødvendig for å arbeide som tannlege. Dette innebærer diagnostisering og behandling av sykdommer i tenner, kjeve, munnslimhinner og tilgrensende områder. 1. og 2. studieår får du undervisning i grunnleggende medisinske og odontologiske emner, mens det fra 3. studieår legges vekt på klinisk orientert undervisning med pasientbehandling.

Yrkesveier
De fleste tannleger arbeider i privat praksis eller i den offentlige tannhelsetjenesten. Noen arbeider innen undervisning, forskning eller administrasjon. Det er for tiden stor etterspørsel etter tannleger, og framtidsutsiktene er meget gode. Tannleger har ordnet arbeidstid og gode lønnsvilkår. Se også www.tannlegeforeningen.no.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
I tillegg må du oppfylle krav om realfag (MEROD):
• Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
• Fysikk 1
• Kjemi 1+2

Utdanningssteder
Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo

Tannpleier (bachelorprogram i tannpleie)

Profesjonsstudiet i tannpleie er et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Fullført program gir autorisasjon som tannpleier og fører fram til graden bachelor i tannpleie (Bachelor in Dental Hygiene).

Studiet
Bachelorprogrammet skal kvalifisere tannpleiere for helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid, samt oppøve praktiske, kliniske ferdigheter med sykdomsforståelse i en sosial, psykologisk og pedagogisk kontekst.

Yrkesveier
Tannpleieryrket er rikt på utfordringer. De fleste tannpleiere arbeider i offentlig sektor (60 %) eller i privat tannhelsetjeneste. Tannpleieren har autorisasjon til å drive en selvstendig praksis, men kan også arbeide i et tannhelseteam. Se også www.tannpleier.no.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Utdanningssteder
Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Hedmark i Elverum.

Ledige stillinger i Tannhelse Rogaland