Tannhelse Rogaland FKF invitert til Litauen

Tannhelse Rogaland FKF var invitert til Vilnius, Litauen 6-8 juni i anledningen konferansen " "Role of the Dentist in Child Rights`Protection: Good Practice"

13. juni 2012

Bakgrunnen for invitasjonen var Tannhelse Rogaland sitt engasjement og arbeid lokalt og nasjonalt med tannhelsepersonellets plikt til å melde fra til barnevernet dersom det er mistanke om at barn blir utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep.

Tannhelse Rogaland FKF var invitert av den norske ambassade i Vilnius, Litauen og barneombudet i Litauen.

Ambasssadør Ulland
Fra venstre: Anne Rønneberg, Linda Næss, Ambassadør Leif Ulland, Greta Ulland Billing og Ingfrid Vaksdal Brattabø

 

Tale Vilnius
Presentasjon av den norske modellen for organisering av den offentlige tannhelsetjenesten, og Tannhelse Rogalands rutiner for barn som er utsatt.