Styremøte 30. aug på nye Bryne tannklniikk

Saker som skal til behandling er månedsrapport for juni, budsjettnotat for 2012, årets lokale fohandlinger og fremtidig organisering av TK Vest avdeling Rogaland.

20. oktober 2011

Møtet er åpent for publikum.

Saksliste 30.8.2011   -  
Månedsrapport juni 2011   

Protokoll 30.8.2011