Styremøte 25. mai 2016

Styremøte i Tannhelse Rogaland FKF avholdes på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland, Torgveien 21 B, 4016 Stavanger 25. mai kl.10.00. Styremøtet er åpent for publikum.

20. mai 2016