Styremøte 16. mars 2016

Styremøte i Tannhelse Rogaland FKF avholdes på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland, Torgveien 21 B, 4016 Stavanger 16. mars kl.10.00. Styremøtet er åpent for publikum.

10. mars 2016