Styremøte 15. nov 2011 kl 1300

Saker på styremøtet er månedsrapport for oktober, planer i Tannhelse Rogaland og nye lokaler til en av tannklinikkene våre.

30. november 2011

Styremøte i Tannhelse Rogaland avholdes på møterom E 202 i Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger. Møtet er åpent for publikum.

Saksliste 15.11.2011 og protokoll 15.11.2011