Stipendiatstilling ved Tk Vest-Rogaland

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «Tannhelsepersonell og barnevern: samhandling til barnets beste» som har som mål å fremskaffe kunnskap om tannhelsetjenesten sin håndtering av alvorlig omsorgssvikt og samarbeid med barneverntjenesten. Studien er tverrfaglig og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og TkVest-Rogaland.

12. september 2014