Rogaland spesialisttannklinikk åpnet 3. sept 2008

Rogaland spesialisttannklinikk ble offisielt åpnet av fylkesordføreren i dag.

07. juli 2010

Fylkesordfører Tom Tvedt klippet over snoren og erklærte Rogaland spesialisttannklinikk for åpnet. 70 inviterte gjester fikk en omsivning på tannklinikken og påfølgende lunsj. De inviterte gjestene var fra Rogaland fylkeskommune, styremedlemmer, Stavanger kommune, SUS, Universitet i Bergen, de lokale tannlegeforeningene og leverandører.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etterpå var det åpnet hus for ansatte i Tannhelse Rogaland og for privatpraktiserende tannleger. Til sammen var nesten 250 mennesker innom Rogaland spesialisttannklinikk.

Link til Rogaland spesialisttannklinikk sin egen nettside

Se Pressemeldingen som var sendt ut i forkant.

Kart til Rogaland spesialisttannklinikk