Rogaland fylkeskommunes årsmelding for 2012

Rogaland fylkeskommune velger å lage elektronisk årsmelding av flere grunner. Det sparer miljøet for både papirproduksjon, transportutslipp og papiravfall. I tillegg er nettbasert informasjon og saksbehandling iferd med å ta over for trykte publikasjoner. En nettbasert årsmelding er derfor et mer framtidsrettet kanalvalg med stor mulighet for gjenbruk av informasjon og rammeverk.

21. mai 2013

Les mer her