Odontofobiteam - behandling av tannlegeskrekk

Tk Vest har fått tildelt midler til prosjektet ”Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsofre og personer med odontofobi”. Les mer om hvem du kan ta kontakt med dersom dette tilbudet kan være av interesse for deg.

08. juli 2013

I dette prosjektet inngår opprettelsen av behandlerteam som skal bestå av tannlege, tannhelsesekretær og psykolog i 20 % stillinger. Det skal være behandlerteam i hvert fylke, og Rogaland er nå klar til å opprette sitt team.

Les mer om Senter for odontofobi (SFO) ved UiB

  • Nesten 30 prosent av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet
  • Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen
  • Omtrent tre til fem prosent av befolkningen antas å lide av sistnevnte fobier
  • En ny doktorgrad viser at denne angsten i mange tilfeller kan behandles raskt i samarbeid mellom tannlege og psykolog

Link direkte til Odontofobiteamet TOOs sider ved TkVest-Rogaland.