Nye attester tilgjengelig

Tannhelsetjenesteloven ble endret 1. juli 2024. Dette gir flere grupper rett til tannhelsehjelp i den offentlige helsetjenesten.

05. juli 2024

Endringene i lov om tannhelsetjenesten gjelder unge voksne fra 21 til 24 år, innsatte i fengsler og noen grupper av personer som sliter med rusmiddelavhengighet.

Tannhelse Rogaland har utviklet nye attester som følger disse pasientgruppene.

Oversikt over prioriterte grupper og nye attester