Ny nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge

Tannlege Gro Jørgensborg og førsteamanuensis Tove I. Wigen presenterer fredag 4. nov kl 14.00 anbefalingene som vil være faglig normerende for god praksis og faglig forsvarlighet.

02. november 2016