Månedsrapport juli 2010

21. september 2010

Prioriterte under tilsyn 
Uprioriterte under tilsyn    
Innarbeidet honorar    
Sykefravær samlet og for distritkene  
Medarbeidersamtaler         
Kompetanseutvikling