Ledig stilling som oralkirurg

Ledig stilling som oralkirurg ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland (TkVest-Rogaland).

07. april 2014

TkVest-Rogaland ble etablert i Stavanger i mai 2012 og skal dekke følgende oppgaver:

 • Være henvisningsinstans for spesialisttannlegetjenester
 • Drive rådgivning og veiledning overfor tannhelsetjenesten, øvrig helsetjeneste og befolkningen
 • Drive forskning og fagutvikling
 • Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
 • Fremme kunnskapsoppbygging og kompetanseheving
 • Delta i spesialistutdanning av tannleger gjennom desentralisert opplegg

Kompetansesenteret holder til i Tastagt 30/32, men eksisterende lokaler er allerede for små. Det prosjekteres nye lokaler i samlokalisering med dagkirurgisk enhet ved Stavanger universitetssykehus. Det er nå 7 tannlegespesialister ved senteret, hvorav 1 er oralkirurg. I tillegg er 7 kandidater under spesialistutdanning ved universitetene. Forskningsavdelingen har 3 forskningskoordinatorer, alle med dr-grad. Kompetansesenteret deltar i en rekke forskningsprosjekter. TkVest-Rogaland medvirker i desentralisert spesialistutdanning ved å tilby klinisk praksis. Dette er allerede startet opp innen oral kirurgi, og vil involvere flere fagdisipliner når nye lokaler er ferdigstilt. Kompetansesenterets fagpersonale forventes å kunne gi fagkurs i egen regi, og holde foredrag internt/eksternt.

Det er ledig 40% stilling som oralkirurg ved TkVest-Rogaland. Stillingen forutsettes kombinert med en utlyst 60 % stilling ved oralkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Det utføres poliklinisk virksomhet ved kompetansesenteret
 • I stillingen inngår veiledning av spesialistkandidater som vil ha klinisk praksis ved TkVest-Rogaland
 • Stillingen inngår i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Vi søker en person som vil bidra til en positiv faglig utvikling av kompetansesenteret

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i oral kirurgi, 5-årig utdanning
 • Det er en forutsetning at den som blir ansatt uttrykker seg lett forståelig på norsk/skandinavisk, og innehar norsk autorisasjon.

Lønn etter avtale

Tiltredelse 04.08.2014

Søknad innen 21.04.2014, via nettsiden

Nærmere opplysning om stillingen kan fås av:

Overtannlege ved spesialistklinikken Trond Strømstad, tlf 905 79 403, e-post trond.stromstad@throg.no eller

Leder TkVest-Rogaland Magne Audun Kloster, tlf 970 36 832, e-post magne.audun.kloster@throg.no

Hele utlysningen i utskriftsformat.