Leder av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland

Tannlege Magne Audun Kloster tiltrer som leder av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland 1. jan 2012. Han kommer fra stillingen som prosjektleder for TK Vest og har vært ansatt i Tannhelse Rogaland siden 1976.

25. januar 2012

Kloster var ved siden av arbeidet som tannlege i Hjelmeland vært medlem av NOU-utvalg (NOU nr 11, 2005 - Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet) og har hatt flere politiske verv i Hjelmeland kommune og Rogaland fylkeskommune. 

Kloster ser frem til  å videreføre arbeidet fra prosjektperioden til TK Vest inn i driftsfasen for avdelingen i Rogaland, og tror at den kompetanse og kunnskap han har opparbeidet i prosjektperioden vil styrke den videre fremdrift her i Rogaland.

Kompetansesenteravdelingen i Rogaland skal bygges opp rundt Rogaland spesialisttannklinikk, og vil ha følgende hovedoppgaver:

  • Spesialisttannbehandling
  • Rådvigning og veiledning av tannhelsepersonell
  • Forskning
  • Desentralisert spesialistutdanning av tannleger