Kurs i forskningsmetode på Odontologen

På oppdrag fra TK Vest har UiB arrangert kurs i forskningsmetode for tannleger og tannpleiere i de 3 vestlandsfylkene denne høsten. På avslutningen av kurset 24. og 25. oktober legger alle deltakerne fram forskningsprotokoller på problemstillinger som har opptatt dem, og som var grunnen til at de søkte om å få delta på kurset.

11. november 2011

Fylkestannlegene skal sammen med forskningskoordinator i TK Vest, Trond Storesund, avgjøre hvilke prosjekter som i etterkant skal gis midler og muligheter til å gjennomføres.

Temaer for de ulike protokollene var blant annet:
 - Tannhelse hos rusmisbrukere
 - Forekomst av TMD og tannlegers kompetanse på TMD
 - Folkehelsearbeid - hviken effekt har tiltaket "12-årsdag"
 - Effekten av snorkeskinner
 - Samarbeidsavtaler med barnevernet
 - Frembrudd av visdomstenner  etter kjeveortopedisk behandling
 - Hypomineraliserte molarer
 - Forbedring av munnhygiene
 - Bifenol A i saliva
 - Vedtak om samtykkekompetanse

Foto: Nils Roar Gjerdet