Kompetansesenteret er åpnet!

Fylkesordfører Janne Johnsen foretok i går den offisielle åpning av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland da hun til stor munterhet i salen skar over en tanntråd med skalpell!

02. juni 2012

I tillegg til fylkesordføreren, bidro også fylkesråmannen, leder av Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, generalsekretæren i Tannlegeforeningen, avdelingsdirektøren i Helse- og omsorgsdepartementet foruten leder av Tk Vest avdeling Rogaland og fylkestannlegen i Rogaland, med innslag og hilsninger.

Etter lunsj presenterte ansatte på kompetansesenteret sine fagfelt, plan og visjoner for kompetanessenteret. Her representert ved forskningskoordinartorene Trond Storesund og Thorbjørg Jensdottir. I midten Tor Øyvind Skeiseid fra Ryfylke Livsgnist som med stort humør ledet oss igjennom dagen.

ÅPNING TK VEST MAI 2012

Flere bilder fra åpningseminaret kommer!

Dagen etterpå var det leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite Bent Høie som startet dagen med en hilsen til kompetansesenteret. Så fikk ansatte i Tannhelse Rogaland høre oralkirurgene Sissel Heggdalsvik og Cecilie Gjerde snakke om oralkirurgi med et lite protetisk tilsnitt. De fikk dermed æren av å innlede kompetanseløftet i tannhelsetjenesten, og manet til samarbeid både innad i tannhelsetjenesten og med andre helseprofesjoner.

Kompetansesenteravdelingen i Rogaland skal: 

• tilby spesialisttannbehandling for alle pasientgrupper
• bygge opp kunnskap og kompetanse i regionen
• bidra til desentralisert klinisk praksis under spesialistutdanning
• bygge opp basiskunnskap som skal støtte forskning og fagutvikling i hele tannhelsetjenesten

Nå er vi i gang!