Kjeveleddsdysfunksjon (TMD)

Det tverrfaglige utredningstilbudet for pasienter med langvarig kjeveleddsdysfunksjon (TMD) ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen er nå klart for å ta imot pasienter fra august i år.

30. mai 2013

Kjevekirurgisk avdeling og Seksjon smertebehandling og palliasjon (Smerteklinikken) ved Haukeland universitetssjukehus har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et opplegg for tverrfaglig utredning av pasienter med invalidiserende temporomandibulær dysfunksjon (TMD).

Tilbudet er til personer med invalidiserende TMD som har betydelig redusert livskvalitet, lange sykemeldingsperioder eller uførhet på grunn av kjeveproblem.

Se nettsiden for mer informasjon.

 

Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at det i regi av Universitetet i Oslo arrangeres et seminar om TMD fredag 28. juni 2013 i Bergen med internasjonale fagpersoner på området. Dette er et aktuelt seminar for personer med interesse for, eller som jobber med, TMD-problematikk.

Se her for program og påmelding.