Kartlegging av behovet for odontologiske tjenester ved Stavanger Universitetssykehus

Tannhelse Rogaland har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet for å gjennomføre et kartleggingsprosjekt om behovet for odontologiske tjenester ved Stavanger Universitetssykehus.

28. juni 2013

Tannlege Gro Lid ved Stavanger tannklinikk skal i løpet av en 2 års periode fremskaffe en behovsanalyse med tanke på at en eventuell senere opprettelse av sykehustannlegefunksjon ved sykehuset skal gi optimal ressursutnyttelse og spissing av nødvendige tjenester. Prosjektet starter opp i september 2013.

 Tannlege Gro Lid

Stavanger tannklinikk
PB 130
4001 Stavanger
gro.lid@throg.no