Invitasjon til kurs i klinisk forskning

Som et ledd i etableringen av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest (TK Vest), inviterer vi nå offentlig ansatte tannleger, tannpleiere og private tannleger til å være med på forskningsprosjekter i klinikken.

02. februar 2011

Vi ønsker med dette å komme i kontakt med tannleger og tannpleiere som har lyst til å drive med forskning som en del av sin kliniske hverdag. Det stilles ingen krav til kvalifikasjon utover grunnutdanning, da det vil bli arrangert kurs i forskningsmetode for deltagerne. Det som derimot er forutsetninger for å være med, er nøyaktighet, dedikasjon og nysgjerrighet i arbeidet.

Vi ønsker at interesserte søkere har en klinisk problemstilling som de er interessert i, og ønsker å studere nærmere. Dette beskrives enkelt som en del av søknaden.

Anvendt tid og arbeidsmetoder vil avhenge av hvordan prosjektet blir lagt opp. Dette vil bli klarere i løpet av introduksjonskurset vi skal arrangere. På kurset vil det bli formulert problemstillinger vi ønsker å besvare, og designet på studien vil bli bestemt.

Hvis det finnes folk i organisasjonen som gjennom årene har gjort sine egne små prosjekter, eller har hatt spesielle problemstillinger de har vært opptatt av, vil dette være interessant å få høre om som en del av en søknad om å få være med.

De som plukkes ut som deltagere vil delta på et innføringskurs i forskningsmetode. Kurset vil bli avholdt i Bergen over to dager i mars, og to dager i mai. I mellomperioden vil det bli noe egenarbeid.

Påmeldingsfristen er satt til 31. januar 2011.

Interesserte sender søknad til:
Trond Storesund
trond.storesund@throg.no
Forskningskoordinator
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
Fylkestannlegekontoret
Arkitekt Eckhoffs gate 1
PB 130
4001 Stavanger

Med vennlig helsing fylkestannlegene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane
Inge M Bruvik
Helene Haver
Bent Rønnekleiv