Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt om TMD

Tannhelse Rogaland og Tk Vest avdeling Rogaland ønsker å fortsette arbeidet med forskning som en del av den kliniske hverdagen vår. Nå setter vi i gang et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen der vi ønsker å undersøke forekomsten av kjeveleddslidelser (TMD) blant ungdommer.

22. mars 2013

TkVest-Rogaland

 

Muskel og skjelettplager er et økende fenomen i den yngre delen av befolkningen. Med denne undersøkelsen håper vi å sette søkelyset på et problem som i økende grad er viktig for tannleger å ha kunnskap om (1-3)

I den sammenheng trenger vi tannleger som har lyst til å delta. 

Prosjektet blir ledet  av Vegard Østensjø og drevet fra Universitetet i Bergen. Vegard er spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin, og skal gjennomføre dette prosjektet som en del av sin spesialistoppgave. 

Denne undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge. Lite er kjent om hvor utbredt TMD er blant tenåringer i Norge (4). For å kunne gjennomføre dette prosjektet trenger vi hjelp fra dere klinikere, vi håper mange er interesserte. 

Vi trenger fire klinikker som kan hjelpe  til med undersøkelsene. Vi ønsker at pasienter som kommer på rutineundersøkelse får en kort tilleggsundersøkelse, samt fyller ut et spørreskjema. Bare tannleger kan delta. Hver klinikk bør undersøke 140 pasienter, i alderen 13-19 år. Det tas sikte på at hver klinikk er ferdig med dette i løpet av 2013.

Vi ønsker om mulig å inkludere klinikker fra både små og store kommuner, da dette kan avdekke mulige geografiske forskjeller.

 

Alle deltagerne vil bli kalibrert i undersøkelsesmetodikk og få undervisning innen TMD. Dette vil øke de deltakende tannlegene sine kunnskaper, og forhåpentligvis inspirere til videre innsats innenfor TMD problematikken, som for mange tannleger oppleves som et vanskelig område av faget.

 

Praktiske spørsmål kan rettes til vegard.ostensjo@throg.no

 

Påmelding av team sendes til trond.storesund@throg.no

 

Frist 22. mars 

 

Referanser

 

1.         Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Prevalence of temporomandibular pain and subsequent dental treatment in Swedish adolescents. Journal of orofacial pain. 2005 Spring;19(2):144-50. PubMed PMID: 15895837. Epub 2005/05/18. eng.

2.         Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Incidence and temporal patterns of temporomandibular disorder pain among Swedish adolescents. Journal of orofacial pain. 2007 Spring;21(2):127-32. PubMed PMID: 17547124. Epub 2007/06/06. eng.

3.         Scrivani SJ, Keith DA, Kaban LB. Temporomandibular disorders. The New England journal of medicine. 2008 Dec 18;359(25):2693-705. PubMed PMID: 19092154. Epub 2008/12/19. eng.

4.         Bjørnland TM, A. Kroniske sykdommer og tilstander i kjeveledd og muskulatur. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 2010;120(13):896-902.