Informasjonsside om behandlingstilbudet på Vikeså tannklinikk

Styret i Tannhelse Rogaland har vedtatt ny Klinikkplan der det heter at tannhelsetilbudet ved Vikeså tannklinikk skal flyttes til Ålgård når ny tannklinikk står ferdig der.

10. november 2015

Behandling av innbyggerinitiativet "Ikkje legg ned Vikeså tannklinikk"
Styret i Tannhelse Rogaland har oversendt underskiftslisten mot nedleggelsen av Vikeså tannklinikk til fylkesrådmannen som er den som skal forberede saken for Fylkestinget. Saken settes etter all sannsynlighet opp til behandling 8. eller 9. des 2015 og saksfremlegget legges da ut her Fylkestingets møter 2015.

Begrenset behandlingstilbud ved Vikeså tannklinikk
På Vikeså tannklinikk har det i flere år vært to tannleger, men nå har den ene sagt opp stillingen sin og flytter til et annet fylke ved årsskiftet 2015/2016. Frem til nyttår vil de pasientene som har krav på gratis tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk prioriteres slik at vi kommer i mål med behandlingsplanen.

Tannlegen som blir alene på klinikken fra januar 2016 vil ha begrenset med tid til å kunne ta i mot voksne betalende pasienter.

Ny tannklinikk på Ålgård
Ny tannklinikk på Ålgård er satt opp på handlingsplanen for 2016, men det er foreløpig ikke inngått avtale med utleier. Mer informasjon legges ut her etterhvert. Her ligger informasjon om hvem som kan få dekket reiseutgifter til ny klinikk på Ålgård.