Hvem kan få støtte fra folketrygden til tannbehandling?

Hovedregelen er at voksne må betale utgiftene til tannbehandling i Norge selv. Men det finnes unntak.

12. januar 2011

HELFO har i disse dager sendt brosjyrer og plakater til alle landets tannleger. Der fremgår det hvilke grupper som har rett til støtte fra folketrygden.

I de fleste tilfeller må alle over 20 år betale tannlegeutgiftene sine selv i Norge. Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer eller tilstander, kan det imidlertid ytes støtte/trygd/stønad fra folketrygden. Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte. HELFO utbetaler støtten.

Les mer på HELFO sine nettsider