Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Stavanger og TkVest

Mandag 2.desember kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie til Stavanger. Han skal da bl.a. besøk TkVest-Rogaland. Her vil han få orientering om og se behandlingstilbudet til bl.a. tannløse, personer med odontofobi og munntørrhet. Høie får møte pasienter. Statsråden får også høre om relevant forskning som pågår ved TkVest-Rogaland.

29. november 2013

Mandag 02.12. besøkjer statsråden Helse Vest RHF, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, K46 og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest-Rogaland.

Program

Helse Vest RHF. Adresse: Nådlandskroken 11
09.20-10.20: Statsråden møter leiing og tilsette for å diskutere sjukehuspolitikken framover. Statsråden held innlegg.

Stavanger universitetssykehus. Adresse, BUPA: Gerd-Ragna Block Thorsens gt 25
10.35-11.35: BUPA. Høie besøkjer barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Statsråden får høyre om korleis BUPA jobbar for å kvalitetssikre tilbodet til og oppfølginga av pasientane, om brukarmedverknad, og om samarbeidet med kommunen med fokus på tidlegintervensjon. Høie får også presentert den transkulturelle psykiatriske poliklinikken som er under etablering.
11.35-12.20: Lunsjmøte med styreleiarar i Helse Vest og Helse Stavanger, administrerande direktørar for sjukehusa i Helse Vest, direktør i Helse Vest IKT og leiargruppa i Helse Vest.
12.25-13.10: Møte med tillitsvalde utan presse og leiing til stades.
13.10-13.25: Tid til presse

K46. Adresse: Kongsgata 45
13.35-14.35: Statsråden besøkjer K46. K46 er eit behandlingsførebuande tilbod til unge med rusproblem i alderen 17 – 25 år, og er drive av Stavanger kommune i samarbeid med Helse Stavanger. K46 er eit lågterskeltilbod til ungdom og pårørande. Statsråden får møte tilsette og brukarar.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest-Rogaland. Adresse: Tastagaten 30
14.45-15.45: Statsråden vert orientert om og får sjå behandlingstilbodet til mellom anna tannlause, personar med odontofobi og munntørrleik. Høie får møte pasientar. Statsråden får også høyre om relevant forsking ved senteret.