Gode resultater fra brukerundersøkelsen

Vi bruker pasienters og pårørendes erfaringer for å forbedre våre tjenester. Årets undersøkelse viser at mange pasienter og pårørende er fornøyde i møte med oss.

28. august 2023

Våren 2023 gjennomførte vi en brukerundersøkelse. Pasienter som møtte til timeavtale i løpet av en treukersperiode fikk tekstmelding med tilbud om å delta.

Resultatene viser blant annet at mange pasienter og pårørende opplevde tannhelsepersonalet som faglig dyktige og interessert, at de ble tatt mot med høflighet og respekt, og at det var nok tid til dem. Undersøkelsen synligjør enkelte forbedringsområder som informasjon til pasientene, tjenestens tilgjengelighet og pasientenes medvirkning i behandlingsforløpet.

Diagrammene illustrerer enkelte resultater fra brukerundersøkelsen

Resultatene brukes videre i forbedringsarbeid og forskningssammenheng. Les mer om brukerundersøkelsen i styresak PS 29/2023.