Fylkeskommunen mottar nå bare EHF-fakturaer

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

13. mars 2017

Fakturane må inneholde Tannhelse Rogaland sitt organisasjonsnummer 986 382 496, og ressursnummeret til den som har bestilt varen eller tjenesten.

På nettet finnes fakturaprogram som kan sende EHF gratis.