Forskningsprosjekter i regi av TkVest/Rogaland

Flere spennede prosjekter er i gang for å bringe fram ny kunnskap til nytte for tannhelsetjenesten, blant annet om barneleddgikt og kjeveledd, tannhelsen til rusmiddelavhengige, behovet for tannhelsetjenester på sykehus og syreskader.

14. februar 2015

Les mer om  de ulike forskningsprosjektene på TkVest/Roglands nettside og se hvilke artikler som er publisert

Kasper Dahl Kristensen, spesialist i kjeveortopedi, Ph.d

Thorbjörg Jensdottir, BSN, MSc, Ph.d, Executive MBA

Trond Storesund, spesialistkandidat i protetikk ved UiB, Ph.d

Kasper Dahl Kristensen Thorbjôrg Jensdottir Trond Storesund

Pia Hunsbeth, tannlege og Ph.d kandidat ved NTNU
Jan Ingve Helvig, tannlege og prosjektmedarbeider
Tone Elin Berge, tannlege og prosjektmedarbeider
Gro Lid, tannlege og prosjektmedarbeider
Pia Hunsbeth Jan Inge Helvig Tone Elin Berge Gro Lid
Se Tannhelse og rus Se Syrlige Syvert Se Kartlegging på SUS