Flere vil bli tannlege i Rogaland

Tannhelse Rogaland har hatt god økning av antall søkere på ledige stillinger. Internt utviklingsprosjekt har gitt resultater.

17. september 2010

Fylkestannlege Helene Haver noterer seg de positive tallene og håper rekrutteringstørken endelig er over - for godt. Tirsdag 8. september leder hun et introduksjonsmøte for 19 nye tannleger.

- Etter en lengre periode med rekrutteringsproblemer er det godt å se at trenden snur. Nå har vi endelig en jevn strøm av flere godt kvalifiserte søkere - både fra norske universiteter og privat sektor, sier Haver og kommer med eksempler:
- På to tannlegestillinger ved klinikken på Sandnes hadde vi 14 kvalifiserte søkere og på én stilling i Vikeså hadde vi sju, forteller hun.

Snuoperasjon
I 2005 og 2006 var driften preget av stor gjennomtrekk i stillinger og vansker med å rekruttere nye medarbeidere. Et omfattende utviklingsprosjekt ble utarbeidet og drevet gjennom organisasjonen i løpet av en tre-års periode. Prosjektet la vekt på lønn, ledelse og organisering, kompetanseutvikling og status. Det fungerte.

I tillegg tror Haver at prosesser rundt etablering av spesialisttannklinikken har bidratt til at Tannhelse Rogaland framstår som en arbeidsplass med gode muligheter for faglig utvikling.

- Dette sammen med at alle ansatte har vært involvert i prosessen og har hatt mulighet til å påvirke, har etter min vurdering vært avgjørende. Uten den store innsatsen fra hele organisasjonen, i kartleggingsseminarer og arbeidsgrupper, hadde vi ikke fått dette resultatet, sier Haver.    

Kjempeglad for å jobb her