Erosjoner i Rogaland

Tannleger og tannpleiere fra Sola, Sandnes, Sandeid og Haugesund er nå kalibrert i bruken av erosjonsdiagnoser utarbeidet ved Universitetet i Oslo. I løpet av 2012 er målet å undersøke 1000 ungdommer i alderen 16-18 år.

28. februar 2012

Tannhelse Rogaland og Universitetet i Oslo samarbeider om prosjektet "Erosjon i Rogaland". Målsetningen med prosjektet er å få mer kunnskap om graden av erosjonsskader blant 16-18 åringer i Rogaland. Det store forbruket av brusdrikker har ført til en økende forekomst av erosjonsskader på tennene, og er et problem tannleger i økende grad har måttet håndtere de senere år. Det mangler objektive data på hvor stort problemet er. Derfor tar man sikte på å undersøke 1000 ungdommer i alderen 16-18 for å få et representativt utvalg av befolkningen. I en tilsvarende undersøkelse blant 18-åringer i Oslo hadde 33% av ungdommene grad 3 syreskader (inn i dentin). Undersøkelsen vil være grunnlag for et doktorgradsprosjekt for Jenny Bogstad Søvik. Hun jobber nå 50% som tannlege i Skjold, og 50% som stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Diagnosene fra UiO

Klinikkene i Sandnes, Sola, Sandeid og Haugesund skal stå for undersøkelsene. I jaunuar og februar har alle teamene fra disse klinikkene vært samlet i Haugesund for å kalibreres i bruken av diagnosene, og se på de samme pasientene. Ved første møte ble ca 50 pasienter undersøkt, 14 dager senere ble 15 av de samme pasientene innkalt en gang til (mot kompensasjon), og undersøkt på ny. Etter hver pasient, hadde man en plenumsgjennomgang, og ble enige om hvilken diagnose som skulle stilles på hver enkelt flate.

Oppsummering og felles vurdering

Professor Anne Bjørg Tveit og stipendiat Aida Mulic fra UiO var svært fornøyd med innsatsen og engasjementet til gjengen.