Erfaringer fra fire års offentlig tannlegepraksis for rusmiddelavhengige i Stavanger

Rusreformen av 2004 medførte pålegg om tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige i rehabilitering. Rustemaet med Rogaland spesialisttannklinikk består av tannhelsesekretær Ruth Kristin Hidle og tannlege Jan Ingve Helvig.

25. mars 2011

Les tannlege Jan Ingve Helvig sin artikkel i Tannlegeforeningens Tidende

Her presenteres noen erfaringer fra fire års offentlig praksis i Stavanger. Dentale følger av misbruk er ofte tydelige ettersom personer med rusproblemer ofte fører en livsstil som kompromitterer helsen.