Disputas ved UiO - syreskader hos ungdommer fra Rogaland

Doktorgradsstipendiat, Jenny Bogstad Søvik, ved Det odontologiske fakultet, UiO, har funnet en indikasjon på sammenheng mellom genvariasjoner og syreskader. Onsdag 30.9 disputerer hun med sitt doktorgradsprosjekt, der hun også har funnet ut at sportsdrikker kan bidra til syreskader i tennene.

30. september 2015

Jenny Søvik

4 tannklinikker i Tannhelse Rogaland har deltatt i prosjektet.
Klinikkene Sandnes, Sola, Sandeid og Haugesund undersøkte tilsammen 795 pasienter i alderen 16–18 år da de rutinemessig ble kalt inn til tannhelsekontroll i 2012. Målet var å undersøke forekomsten av erosjoner blant 16-18 åringer i Rogaland. Gjennom en grundig vurdering av de tennene som typisk rammes, ble det registrert syreskader i mild eller alvorlig grad hos to av tre av ungdommene.

Les mer om undersøkelsene i Rogaland

Erosjonsprosjektet

Forekomsten av syreskader er analysert opp mot opplysninger ungdommene ga om livsstil, kosthold, drikkemetoder, sosioøkonomiske forhold, opphav og kjønn, forteller Søvik. – I tillegg samlet vi inn spyttprøver for å kunne undersøke genene.

Les mer om avhandlingen på Forskning.no