Den store sluttedagen 19. oktober

Mange tenker på å slutte å røyke eller snuse, men finner ikke den rette anledningen. Helsedirektoratet arrangerer den store sluttedagen 19. oktober og oppfordrer alle som røyker og snuser til å slutte.

18. oktober 2015

Dagen markes i hele landet med ulike lokale aktiviteter, for eksempel på tannklinikker, kjøpesentre, arbeidsplasser, legekontor, skoler og frisklivssentraler.

Helsedirektoratet tilbyr 24-timers støtte til dem som gjør et slutteforsøk denne dagen på Røyketelefonen 800 400 85, eller Slutta - din røykeslutt på Facebook.

Les mer hos Helsedirektoratet.