Årsmelding 2011

Tannhelse Rogaland sin Årsmelding for 2011 er godkjent i AMU og styret.

16. april 2012

Årsmelding 2011

Tannhelse Rogaland har i 2011 levert de tjenestene som fylkestinget har bestilt av oss, med et overskudd på 4,3 mill. Styret har vedtatt at overskuddet skal settes av til:

  • Utdanningsfond til ansatte under spesialistutdanning/videreutdanning.
  • Stilling som IKT-konsulent i Tannhelse Rogaland

Årsmeldingen inneholder:

  • Mål og oppgaver
  • Økonomi
  • Behandlingsomfang, tjenestetilbud og produktivitet iht bestillingen fra fylkestinget
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
  • Tannhelseutvikling med hovedvekt på indikatorårskullene
  • Personell - sammensetning, rekruttering og stabilisering
  • Folkehelsearbeid
  • HMS
  • Kompetanse og kvalitetsutvikling
  • Utfordringer fremover