Åpningen av Tk Vest avdeling Rogaland i bilder

Kompetansenteret i Stavanger ble offisielt åpnet 9.mai 2012 da fylkesordfører skar over en tanntråd med skalpell. Dagen i bilder.

03. juni 2012

Dagen ble innledet med nydelig sang av Morten Samuelsen.

Fylkestannlege Helene Haver takket ...

... og ønsket velkommen til spente tilhørere.

Dagens konferansier Tor Øyvind Skeiseid fra Ryfylke Livsgnist satte stemningen og ledet dagen på en flott og humoristisk måte - her med opplesning fra Tannhelse Rogalands årsmelding.

Leder av Tk Vest avdeling Rogaland Magne Audun Kloster informerte om status og framtiden for kompetansesenteret.

Konferansieren oppsummerte og delte ut gave med lokale spesialiteter fra Ryfylke ...

... publikum koste seg.

Pause

Fylkesordfører Janne Johnsen foretok den offisielle åpningen da hun til stor munterhet i salen skar over en tanntråd med skalpell!

Fylkesrådmann Trond Nerdal, Generalsekretær Richard Næss fra NTF og Leder av IKO, ved Universitetet i Bergen Anne Nordrehaug Åstrøm fulgte opp med sine hilsner før avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Røynesdal ønsket: Gratulerer - og lykke til!

Mange hyggelige samtaler i løpet av dagen

Andre del av dagen ble selvfølgelig humørfylt innledet av konferansieren som Baktus. Eller var det Karius? Det var noe uenighet i salen.

Videre fulgte ansatte ved Tk Vest avd Rogaland opp med aktuelle forskningsprosjekter og behandlingstilbudet ved kompetansesenteret.

Tannlege og spesialist i oral protetikk Lena Johansen

Forskningskoordinatorene Trond Storesund og Thorbjørg Jensdottir.


Tannlege og spesialist i endodonti Elisabeth Samuelsen.

Tannlege Jan Ingve Helvig fra rusteamet

Tannlege og spesialist i kjeveortopedi Svein Ole Vikse

Styreleder i Tannhelse Rogaland FKF Lisbeth Vikse avsluttet dagen med sin hilsen.

Dag to startet med hilsen fra Leder av Stortingets Helse- og omsorgskomitee Bent Høie. Etterpå fulgte oralkirurgene Sissel Heggdalsvik og Cecilie Gjerde opp med oral kirurgi med et lite protetisk tilsnitt. De fikk dermed æren av å innlede kompetanseløftet i tannhelsetjenesten, og manet til samarbeid både innad i tannhelsetjenesten og med andre helseprofesjoner.

De ansatte ved Tk Vest avdeling Rogaland samlet:

Alle foto: BITMAP, Kim Laland