2 tannhelsesekretærer med 40 års jubileum

Tannhelsesekretærene Liv Kari Storebø og Ruth Marie Storebø har i disse dager vært ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i imponerende 40 år!

09. september 2013

Under årets Personellmøte i Haugesund fikk de 2 søstrene (!) tildelt en erkjentlighetsgave av fylkestannlegen for lang og tro tjeneste. De jobber begge i Sandnes tannhelsedistrikt, og har vært tannhelsesekretærer i henholdsvis 50 og 45 år!